Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. -Αιτήσεις από 14-07-2023 έως και 24-07-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 1-2023

Υπ. δήλωση ΑΣΕΠ

Παράρτημα Η.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)