Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/ 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την υλοποίηση της Δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

(Περίοδος 2022-2023)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2-2023 9ΩΟΞΟΚ7Ψ-ΘΨΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2_2023

EΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Παράρτημα Η.Υ.

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ 1