Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4 Αυγούστου και ώρα 9.00 π.μ.

Πρόσκληση