Πρακτικά ανάρτησης πινάκων ΣΟΧ 2 από το Ν. Π.Δ. Δ. Δήμου Ζηρού. -Αναλυτικά οι πίνακες με τους υποψηφίους

 

Oρθή Επανάληψη: ΠΡAΚΤ. ΕΠΙΤΡ. ΣΟΧ 2-20236ΔΣ2ΟΚ7Ψ-ΚΥΟ

Δημοσιεύτηκε σε: