Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Δήμου Ζηρού, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας για πυρκαγιές

Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ η απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας που έχει εκδώσει το Συντονιστικό όργανο της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας. Η ανακοίνωση απαγόρευσης του τμήματος Πολιτικής Προστασίας, αφορά δασικές περιοχές στον Δήμο Ζηρού, όπως αυτές αναφέρονται στο εδάφιο Γ. της κάτωθι ανακοίνωσης -απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε σε: