ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Ζηρού για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Δημοσιεύτηκε σε: