Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου η διανομή Σεπτεμβρίου στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η διανομή του Σεπτεμβρίου στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ (ώρες 8.30 π.μ. -13.00). 

Σημείο Διανομής: Αποθήκη Δήμου Ζηρού στο γήπεδο Φιλιππιάδας.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Διανομή ΤΕΒΑ Σεπτεμβρίου 2023

Δημοσιεύτηκε σε: