Υπογράφηκε η σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση όλων των ΚΕΠ του Δήμου

Στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και στην αναβάθμιση όλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ Φιλιππιάδας, Θεσπρωτικού, Κρανέας και Ανωγείου) με στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών, προχωράει ο Δήμος Ζηρού. Ήδη υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, η οποία φέρει την επωνυμία “Γεώργιος Ντάτσης και ΣΙΑ με έδρα τα Ιωάννινα, και τον εκπρόσωπό της κ. Ντάτση Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό κάτοικο Ιωαννίνων.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 118.530,50 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μεταξύ των εργασιών προβλέπονται:

* Χρωματισμοί τοιχοποιίας

* Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και Η/Μ εξοπλισμού.

*Αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων WC και κατασκευή WC ΑΜΕΑ

*Αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων θυρών

*Προμήθεια γραφείων, καθιστικών αναμονής και ερμαριών

*Τοποθέτηση πινακίδων και λοιπών επιγραφών.

Δημοσιεύτηκε σε: