Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2023-2025

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περίληψη Διακήρυξης