Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ