Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Νικολιτσίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ