Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ