Διακήρυξη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Παλαιοχώρι” της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ