Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου και των εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, προέδρων και Τοπικών Συμβούλων

Δημοσιεύτηκε σε: