Ανακοίνωση για προσέλκυση – επιλογή -κατανομή στρατιωτικού προσωπικού (Κατάθεση δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το 2006).

Ανακοίνωση για στρατευσίμους

Δημοσιεύτηκε σε: