Απόφαση Περιφερειάρχη για τις άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ανά διοικητική μονάδα-έδρα Π.Ε. Πρέβεζα

Απόφαση Περιφερειάρχη

Δημοσιεύτηκε σε: