Προκήρυξη- επανάληψη άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Γοργομύλου

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΟΝΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ