Πρόσκληση για την 1η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού (Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024, ώρα 19:00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ