Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 9:30 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα στη Φιλιππιάδα. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 11 θέματα όπως αναφέρονται κάτωθι:

 

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής