Ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Ζηρού για Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιου Ζηρού. Πρόκειται για ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής – Άρθρο 67Α΄ του Νόμου 3852/2010.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη στο παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ