Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 στις 20:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού. Η συνεδρίαση είναι τακτική και περιλαμβάνει 27 θέματα. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ