Ανοικτη διαδικασία για την επιλογη αναδόχου υπηρεσίας: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2024»

Ανοικτη διαδικασία για την επιλογη αναδόχου υπηρεσίας: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2024»

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- 20-5-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δημοσιεύτηκε σε: