Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Το Τμήμα Πολιτικης Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ν.5037/2023, (άρθρο 266) προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς καλούνται οι ιδιοκτήτες, μισθωτές και υπομισθωτές, νομείς, επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές που βρίσκονται εντός οικισμών και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια αυτών αλλά και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, να μεριμνούν για τον καθαρισμό αυτών,
την συντήρηση καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθώς και για την συλλογή και ασφαλή απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Επίσης, σύμφωνα με τον Ν.5075/2023 άρθρο 31 παρ. 4 οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο, Υπ. Δήλωση καθαρισμού της ιδιοκτησίας τους, για την εγγραφήτους στο αντίστοιχο μητρώο.
Εν όψει της θερινής περιόδου, ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των Δημοτών και τονίζει την πιστή τήρηση των ανωτέρω που κρίνονται απαραίτητα για την ασφάλεια και την προστασία όλων μας.