19 & 20 Ιουλίου: Άγιος Γεώργιος: Πανηγύρι για τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία.

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία
19/07/2022 - 20/07/2022
Ολοήμερο

Κατηγορία No Categories


19 & 20 Ιουλίου: Άγιος Γεώργιος: Πανηγύρι για τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία.