6 Αυγούστου: Ζερβό: Παραδοσιακό πανηγύρι με γίδα βραστή. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος “Πασχαλιάδα’.

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία
06/08/2022
Ολοήμερο

Κατηγορία No Categories


6 Αυγούστου: Ζερβό: Παραδοσιακό πανηγύρι με γίδα βραστή. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος “Πασχαλιάδα’.