Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  27  Ιανουαρίου  2014  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 • Ορισμός  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού

 • Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  7.219,37 €  με  το  Φ.Π.Α.

 • Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  άνω  των  7.219,37 €  με  το  Φ.Π.Α.

 • Ορισμός  Δημοτικού  Συμβούλου  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  πάσης  φύσεως   εργασιών

 • Συγκρότηση  επιτροπών : α ) Παραλαβής  καυσίμων  και  λιπαντικών,  β ) Προμηθειών,  γ ) Εργασιών – υπηρεσιών  και  δ ) Παραλαβής  ανταλλακτικών  και  εργασιών  επισκευής  οχημάτων  του  Δήμου  Ζηρού  έτους  2014

 • Έγκριση  σταθερών  δαπανών  και  δαπανών  πάγιου  χαρακτήρα  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 • Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών   του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 • Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 • Αποδοχή  ποσού  35.448,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2014  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

 • Αποδοχή  ποσού  8.033,64 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  αποκλειστικά  για  την  κάλυψη  δαπανών  θέρμανσης  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

 • Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων  έτους  2014

 • Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Πολιτιστικούς – Μορφωτικούς  Συλλόγους

 • Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού

 • Έγκριση  της  αριθ.  01/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  κατάρτιση  πίνακα  οικονομικής  στοχοθεσίας  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου   οικονομικού  έτους  2014

 • Έγκριση  της  αριθ. 02/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  που  αφορά  την  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  έτους  2014  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού

 • Αντικατάσταση  μελών  Σχολικών  Επιτροπών

 • Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σε  έγγραφο  του  Ο.Α.Ε.Δ.  σχετικά  με  τη  λειτουργία  γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στο  Δήμο  μας

 • Έγκριση  εκμίσθωσης,  Δημοτικής  έκτασης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Θεσπρωτικού,  Δήμου  Ζηρού

 • Συζήτηση  σχετικά  με  τους  εργαζόμενους  της  ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.  Ο. Τ. Α.

 • Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Ζηρού  στα  πλαίσια  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  « Ψηφιακή  Σύγκλιση »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο :                          « Διαδικτυακή  Πύλη  Ανάπτυξης  Επιχειρηματικότητας – Απασχόλησης  Δήμου  Ζηρού »

 • Αποδοχή  δασικών  έργων  και  εργασιών  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Δασικών  έργων  και  εργασιών  έτους  2014  της  Διεύθυνσης  Δασών  Πρέβεζας  που  αφορούν  το  Δήμο  Ζηρού

 • Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού

 • Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Κατασκευή  τεχνικών  στις  θέσεις ‘’ Κατούνα ‘’,  ‘’ Δημητρίου  Κοντογιώργου  του  Γεωργίου ‘’  και  ‘’ Γούμενου Κώστα  του  Ελευθερίου ‘’   στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνα »

 • Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Συνδέσεις  παροχών  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς »

 • Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Διαμόρφωση  πεζοδρομίου  από  οικία  Γ. Δράκου  έως  Κωστή  Σιώζη  και  αποπεράτωση  οδοποιίας »

 • Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Ηλεκτροφωτισμός  στα  Τοπικά  Διαμερίσματα  Νέας  Κερασούντας,  Γυμνοτόπου  και  Κλεισούρας »

 • Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :   « Κατασκευή  παροχών  ύδρευσης  και  τοποθέτηση  υδρομετρητών »

 • Ο  Πρόεδρος

 • Νίκος  Μάστορας

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση