Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  17  Φεβρουαρίου  2014  και  ώρα  18 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών   του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 2. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 3. Έγκριση  απ΄ ευθείας  ανάθεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  Παντοπωλείου  για  τα  λειτουργούντα  προγράμματα  του  Ν. Π. Δ. Δ.  του  Δήμου  Ζηρού,  για  το  έτος  2014 »,  μετά  από  δύο  άγονους  διαγωνισμούς

 4. Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  10.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Αντικατάσταση  στέγης  του  Ιερού  Ναού  Αγίου  Γεωργίου  του  οικισμού  Αγίου  Γεωργίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου »  τροποποίηση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του

 5. Μείωση  των  δημοτικών  τελών  των  ΑΜΕΑ

 6. Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών  για  τις  οποίες  απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  67  του  Π. Δ. 28/1980

 7. Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος

 8. Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στα  πλαίσια  του  έργου :                                   « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »  ( Φάση 1,  2  και  3 )

 

 1. Έγκριση  δαπάνης  μετατόπισης  δικτύου  Υ. Τ.  και  Χ. Τ.  και  έγκριση  θέσης  τοποθέτησης  Υ/Σ  COMPACT  πλησίον  του  Δημαρχιακού  Μεγάρου ( υποβολή  πρότασης  στη  Διαχειριστική  Αρχή  για  χρηματοδότηση )

 2. Εξέταση  αιτήματος  του  Αλεξάνδρου  Δήμου  για  διάνοιξη  δημοτικού  δρόμου,  εντός  δημοτικής  εκτάσεως  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας

 3. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας »

 4. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Διαμόρφωση  πεζοδρομίου  από  οικία  Γ. Δράκου  έως  Κωστή  Σιώζη  και  αποπεράτωση  οδοποιίας »

 5. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :                                   « Αντικατάσταση  αγωγών  ύδρευσης  στα  Δημοτικά  Διαμερίσματα  Θεσπρωτικού »

 6. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Κατασκευή  μνημείου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Μελιανών »

 7. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Συνδέσεις  νέου  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου  με  τις  υφιστάμενες  δεξαμενές  ύδρευσης »

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος

                                                                                 Νίκος  Μάστορας

 

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση