«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζηρού».

Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζηρού».
Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος (Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα), μέχρι την  28η του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.(Βλ. συν. Παράρτημα Α). Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.

Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης (τεχνική Περιγραφή, Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) παρέχονται   από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

Αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασίου Ουρανία, τηλ.: 26833-60626, fax: 26833-60620.

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση