ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19 : 00

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  17  Μαρτίου  2014  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών   του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 2. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

 3. Αποδοχή  ποσού  15.180,98 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  στην   ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. )  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  « Βοήθεια  στο  Σπίτι »

 4. Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Αθλητικούς – Πολιτιστικούς  Συλλόγους

 5. Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2014,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας

 6. Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  Δημοτικού  κτιρίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού  στην  Αστυνομία,  για  τη  στέγαση  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Θεσπρωτικού

 7. Έγκριση  χορήγησης  αδειών  πλανόδιων  μικροπωλητών

 8. Λήψη  απόφασης  βάσει  της  αριθ.  1/2014  απόφασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νικολιτσίου  σχετικά  με  την  μίσθωση  ή  όχι  Λατομείου  που  βρίσκεται  στην  θέση  « Παλιουργιά »  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νικολιτσίου

 9. Εξέταση  αιτήματος  δημότη  για  διάνοιξη  δημοτικής  οδού  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου

 

 1. Αποδοχή  1ης  τροποποίησης  της  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα                          « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  της  πράξης  με  τίτλο :                                 « Ανάπλαση  Κεντρικών  οδών  της  πόλεως  της  Φιλιππιάδας »,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  του  Συμφώνου  Αποδοχής  των  όρων  ένταξής  της

 2. Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος

 3. Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο :  « Μελέτη  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού »

 4. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις – Φωτισμός  στην  Τοπική  Κοινότητα  Θεσπρωτικού »

 5. Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου »

 6. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                        « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου »

 7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σε  αίτημα  δημοτών  του  Δήμου  Ζηρού  σχετικά  με  ανεύρεση  Επενδυτών  για  την  χρηματοδότηση  έργων,  με  σκοπό  την  έναρξη  αναπτυξιακής  προοπτικής  για  το  Δήμο,  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  συμπολιτών  και  την  έξοδο  από  την  οικονομική  κρίση

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση