Μάιος 2014

Monthly Archives

  • Πρόγραμμα επαναληπτικών εκλογών

    Για τις Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 ( 25-05-2014)   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ ΄Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.1 και 33 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >> , σύμφωνα με τις οποίες στους Δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται […]

  • Πρόσκληση συνεδρίασης

    Kαλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Παρασκευή  09  Μαΐου  2014  και  ώρα  13 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :   Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2013 Έγκριση […]