23 Μαΐου, 2014

Daily Archives

  • Πρόγραμμα επαναληπτικών εκλογών

    Για τις Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 ( 25-05-2014)   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ ΄Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.1 και 33 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >> , σύμφωνα με τις οποίες στους Δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται […]