31 Οκτωβρίου, 2014

Daily Archives

  • Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση

    Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18 : 00΄ σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Ζηρού και έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Ο Πρόεδρος […]