ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ.
Ο Δήμος Ζηρού, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξη με την επωνυμία «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο  «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ζηρού», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές  δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:  «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» σας προσκαλεί τη Πέμπτη 20/03/2014 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ζηρού στη Φιλιππιάδα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
13.00- 13.15 : Προσέλευση- Εγγραφες
13.15.-13.30: Χαιρετισμός Δημάρχου Ζηρού κ.Δημήτριο Γιολδάση
13.30- 14.30: Παρουσίαση προγράμματος από τον κ.Νικόλαο Ντούλια, συντονιστής εταίρος της . ΚΕΚ/ΚΕΑΑΠ Α.Ε. ΟΤΑ Πρέβεζας .
14.30 – 15.00: Ερωτήσεις -Συζητήσεις
postera32

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση