1 Δεκεμβρίου, 2014

Daily Archives

  • Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

    Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : Αποδοχή ποσού 39.591,15 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή του στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των […]