Ο Δήμος Ζηρού πιστοποιήθηκε ως φορέας ΟΣΔΕ και καλεί τους γεωκτηνοτρόφους της περιοχής να σπεύσουν για την διαδικασία αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

Ο Δήμος Ζηρού στην προσπάθειά του να υποστηρίξει ενεργά τους χιλιάδες παραγωγούς και κτηνοτρόφους της περιοχής στη διαδικασία αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, αιτήθηκε και εξασφάλισε την πιστοποίηση ΟΣΔΕ από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο μοναδικός Δήμος σε όλη την χώρα που γίνεται φορέας πιστοποίησης ΟΣΔΕ!.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης είναι σε εξέλιξη. Σε εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ και στη βάση της διαδικασίας που έχει ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δήμος Ζηρού, ως πιστοποιημένος φορέας, θα αναλάβει να ολοκληρώσει αυτό το τόσο σύνθετο έργο, στοχεύοντας στην πλήρη διασφάλιση των παραγωγών και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων, άρα και του εισοδήματός τους, για την περίοδο 2015-2020.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων για τη φετινή σεζόν είναι η Τρίτη 2 Ιουνίου.

Δημοσιεύτηκε σε: