25 Μαΐου, 2015

Daily Archives

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.5.2015)

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  25  Μαΐου  2015  ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ    ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.  6211                                       ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07η Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :  1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  […]