Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου: «Πυροπροστασία Δάσους Ζηρού»

Τη σύμβαση του έργου με τίτλο: «Πυροπροστασία Δάσους Ζηρού» ποσού 277.524 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 341.355.14 ευρώ (με ΦΠΑ) υπέγραψε ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής με εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας. Η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από την Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική δαπάνη.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του εν λόγω έργου στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: Οδοποιία, Οικοδομικά, υδραυλικά και υλοτομικές εργασίες, ενώ ως χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2015.

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, σε σχετική δήλωση ανέφερε: ««Η Δημοτική Αρχή, ειδικά στη σημερινή συγκυρία που οι πόροι προς τους Δήμους είναι  μειωμένοι, εργάζεται συστηματικά και προσπαθεί να επισπεύσει αλλά και να αξιοποιήσει  κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα,  με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών  προϋποθέσεων, για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου του τόπου μας».

Δημοσιεύτηκε σε: