ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 10.00 π.μ.)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ    21-05-2015

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                              ΑΡ.ΠΡΩΤ:    6032

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ν. 12/ 2015

ΠΡΟΣ :                     ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση  εφ΄όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους  να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι    για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας  και τα σχετικά γραπτά στοιχεία  της Υπηρεσίας.    

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής  που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις   25 Μαίου     2015  ημέρα Δευτέρα  ώρα 10.00 π.μ   για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)  Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού.

2)  Καθορισμός όρων δημοπράτησης της πράξης  με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός ομβροδεξαμενών του Δήμου Ζηρού».

3)   Καθορισμός όρων δημοπράτησης της πράξης  με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 –Πριάλας Εγγειοβελτιωτικού έργου Μποϊδα – Μαυρής» .

4)  Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Επισκευές – διαρρυθμίσεις παλαιού Δημοτικού Θεσπρωτικού».

5)  Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδροδότησης οικισμού Βούλιστας Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς».

6)  Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Χάραξη δρόμου από Δημαρχείο προς το Ειρηνοδικείο Δ.Κ Θεσπρωτικού» .

7)  Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη  τακτοποίησης  και αναλογισμού  υποχρεώσεων  στην  προέκταση  της  οδού  Αλ. Παναγούλη».

8)  Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη  τακτοποίησης  και αναλογισμού  υποχρεώσεων  στην  οδό  Άρη  Βελουχιώτη».

9)  Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη  τακτοποίησης  και αναλογισμού  υποχρεώσεων  στην  οδό  Ζάππα».

10)         Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη  μελέτης  με  τίτλο : Νομιμοποίηση – έκδοση  οικοδομικής  άδειας  για  αλλαγή χρήσης – επισκευές – διαρρυθμίσεις  παλαιού  Δημοτικού Σχολείου  Θεσπρωτικού».

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

Νικόλαος Καλαντζής  

Δημοσιεύτηκε σε: