ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ»

Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας : «ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού.
Το προς προμήθεια είδος αφορά :

1. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ , ποσό 14.981,40 ευρώ

Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί με τον προμηθευτή ο οποίος θα προκύψει από την παραπάνω διαπραγμάτευση θα αφορά σε προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων και κάδων απορριμμάτων αποκομιδής του Δήμου. Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα), μέχρι την 26η του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (Βλ. συν. Παράρτημα Α). Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.

Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης παρέχονται από το Τμήμα Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιος υπάλληλος: Ιωάννου Δήμητρα, τηλ.: 26833-60637, fax: 26830-24667.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοσιεύτηκε σε: