18 Ιουνίου, 2015

Daily Archives

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

    Φιλιππιάδα 18/6/2015 Αρ. Πρωτ.: 8153     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά  Φιλιππιάδα Ταχ. Κώδικας: 48 200                                                                Τηλ.:  26833—60600                                                                   FΑΧ: 26830 —24667     ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη: Τα άρθρα 203-207 του Ν. […]

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δευτέρα 22 Ιουνίου)

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  18  Ιουνίου  2015 ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   8147 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   08η Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Π Ρ Ο Σ :               1.            Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού Καλαντζή Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού Πρόεδρο […]