Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Εκτέλεση της Εργασίας: “Έργα ανάπλασης στην πέριξ της Λίμνης Ζηρού περιοχή στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο ‘LA.ROUTE’