Σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού κατά τη συνεδρίασή του στις 29-5-2015 ενέκρινε  το  Στρατηγικό  Σχέδιο του Δήμου το οποίο αποτελεί την  Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019. Εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη του γραφείου  προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των  υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και  Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimoszirou.gr .

Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς,  από 26/6/2015 έως και 10/7/2015. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού  κείμενου.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Ζηρού, Πλατεία Γεννηματά , 48200, Φιλιππιάδα

Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimoszirou.gr

Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό: 2683024667

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ουσιαστική στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου.

Δημοσιεύτηκε σε: