Τεύχη Δημοπράτησης Έργου: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός ομβροδεξαμενών του Δήμου Ζηρού