Ανακοίνωση επαναλειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων έτους 2015του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότητσης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 80/76552/17-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότητσης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) το οποίο κοινοποίησε στους Δήμους της Ηπείρου και την Περιφέρεια η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, (τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. Ιωαννίνων) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται η επαναλειτουργία των παιδικών του Υπουργείου κατασκηνώσεων έτους 2015.

Στο σχετικό έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Οι κατασκηνώσεις θα είναι εντελώς δωρεάν, εκτός των εξόδων εισιτηρίων μετακίνησης, από τον τόπο διαμονής μέχρι την Αθήνα, τα οποία θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.

Τα παιδιά της επαρχίας θα συνοδεύονται από υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν παιδιά αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) απ’ όλη τη χώρα, καθώς και των υπαλλήλων του πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ (Κεντρικές & Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ., του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, των ΔΑΟΚ των Αιρετών Περιφερειών, βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι γονείς και μόνο εφόσον αυτά: 1. Είναι ηλικίας 7 έως 15 χρόνων που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο δημόσιο έγγραφο, δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από την 1-1-2000 μέχρι 31-12-2008.

  1. Δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική νόσο ή κάποιο άλλο αίτιο το οποίο θα τα εμποδίζει να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης (κολύμπι, τρέξιμο, αθλοπαιδιές κλπ.).

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

  1. Από 29 Ιουνίου μέχρι 12 Ιουλίου (ηλικίας 7-12 χρόνων αγόρια –κορίτσια).
  2. Από 12 Ιουλίου μέχρι 25 Ιουλίου (ηλικίας 7-12 χρόνων αγόρια –κορίτσια).
  3. Από 25 Ιουλίου μέχρι 7 Αυγούστου (ηλικίας 13-15 χρόνων αγόρια –κορίτσια).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την δυναμικότητα της κατασκήνωσης θα γίνεται επιλογή με κλήρωση η οποία διενεργείται παρουσία του προέδρου, του αντιπροέδρου και ενός μέλους της ΚΕΚ.

Υποδείγματα των αιτήσεων θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minagric.gr.

Τονίζεται ότι για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων προτιμάται η υποβολή να γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: me22u039@minagric.gr, me22u001@minagric.gr & msallia@minagric.gr. 

Πληροφορίες δίνονται από: κα Σώτη Μπόϊκου 210-2125035, κα Ρίσκα Κανέλλα 210 2125198 και κα Σάλλια Μαρία 210-2125161 καθώς επίσης και από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) της Κ.Ε.Κ. 

Δημοσιεύτηκε σε: