ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ