19 Ιανουαρίου, 2016

Daily Archives

  • Επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων -εξόδων 2016

    Επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η αρίθμ 235/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού, με βάση την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων για το έτος 2016.   Επισυναπτόμενα θα βρείτε την απόφαση επικύρωσης και τα συνοπτικά στοιχεία του προϋπολογισμού: Προϋπολογισμός