ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :

 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
 4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση σταθερών δαπανών και δαπανών πάγιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2016.

 2. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2016.

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπάνης πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Ζηρού.

 4. Έγκριση ανοίγματος νέου λογαριασμού ( όψεως ) στην Εθνική Τράπεζα για την εξόφληση, εκ μέρος των οφειλετών, πάσης φύσεως οφειλών προς το Δήμο Ζηρού.

 5. Επιστροφή ποσού – διόρθωση καρτέλας με αριθμό 13512 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού και χρέωση του αντίστοιχου ποσού στην καρτέλα με αριθμό 13659.

 6. Ανακατάταξη τμήματος της υφιστάμενης Εθνικής οδού ( 5 ) από « Γέφυρα Καλογήρου » έως πρώην Στρατόπεδο « ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ » και ένταξη αυτού στο τριτεύον εθνικό δίκτυο.

 7. Τροποποίηση της αριθ. 165/2015 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για την αποζημίωση των ιδιοκτησιών λόγω διάνοιξης της οδού Ταγματάρχου Βελισσαρίου ».

 8. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Ανωγείου στην Αδελφότητα Ανωγειατών « Ο ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ » για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου – εκθεσιακού χώρου.

 9. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση των κτιρίων, πρώην Δημοτικού Σχολείου Παπαδατών και πρώην Παιδικού Σταθμού, στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικού Σύλλογο Παπαδατών Πρέβεζας « Ο Άγιος Κοσμάς », για την δημιουργία Πνευματικού Κέντρου στο πρώτο κτίριο, καθώς και τη λειτουργία – δραστηριότητες του συλλόγου στο δεύτερο.

 1. Αποδοχή παραίτησης τακτικού αιρετού μέλους, προερχόμενου από την μειοψηφία, του Διοικητικού Συμβουλίου της « ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ » ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ ) και ορισμός νέου μέλους.

 2. Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Ζηρού.

 3. Εξέταση αιτήματος Αθανασόπουλου Θεοδώρου του Χρήστου για ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιοκτησία του που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γυμνοτόπου Δήμου Ζηρού.

 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του Π. Δ. 28/1980.

 5. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

 6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου : « Προστασία και ανάδειξη Δημόσιου περιαστικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού », εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 7. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην πόλη της Φιλιππιάδας ».

 8. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Πυροπροστασία Δάσους Ζηρού ».

 9. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Υδροδότηση οικισμού Ανωγείου Δ. Ε. Ανωγείου Δήμου Ζηρού ».

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης