Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια “Τροφίμων, λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και γάλακτος για τον οργανισμό δημοσίου δικαίου Δήμου Ζήρου και τον Δήμο Ζηρού”

Ο Δήμαρχος Ζηρού

προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α) για την προμήθεια, Ελαιολάδου-Οπωροκηπευτικών-Κρεάτων-Πουλερικών-Ψαριών και Κατεψυγμένων Προϊόντων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Πρέβεζας όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ( παντοπωλείου. Γαλακτοκομικών, αλλαντικών και ειδών Ζαχαροπλαστικής & αρτοποιείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν. 3463/2006 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την προμήθεια: «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 47.220,43 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Δημοσιεύτηκε σε: