Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος (καφενείου) στην Τ.Κ. Μελιανών

Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος

Περίληψη διακήρυξης

Δημοσιεύτηκε σε: