29 Σεπτεμβρίου, 2016

Daily Archives

  • Κανονιστική πράξη εμποροπανήγυρις Φιλιππιάδας

    Εγκρίθηκε από το Δημοτιικό Συμβούλιο η κανονιστική πράξη λειτουργίας της εμποροπανήγυρις Φιλιππιάδας, έτους 2016. Επισυνάπτονται οι κανονιστική πράξη, οι αιτήσεις και η υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Κανονιστική πράξη εμποροπανήγυρις Αίτηση 1 Αίτηση 2 Υπεύθυνη δήλωση